Nasz optymizm na początku ubiegłego roku szybko zgasł a rok 2022, który się rozpoczął, zapowiada się jako bardzo trudny dla naszej Fundacji i licznego grona kotów i psów, którymi opiekujemy się od wielu lat. Będziemy więc nadal borykać się z problemami pandemii a szczególnie z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju (inflacja, wzrost cen nośników energii itp.) i wzrostem kosztów utrzymania naszej Fundacji.

Dlatego też będziemy bardzo zobowiązani i wdzięczni za dalsze wspieranie naszej Fundacji w formie 1-ego procenta od podatku za rok 2021 jak również w formie bezpośrednich darowizn przekazanych na konto Fundacji. W tym miejscu chcemy podkreślić, że nasza Fundacja nie zatrudnia ani jednego pracownika etatowego od początku istnienia i prowadzona jest społecznie a otrzymane od Państwa pieniądze przeznaczone będą na karmę i opiekę weterynaryjną naszych małych braci.