Jak co roku liczymy na Państwa 1% z podatku. Pieniądze będą przeznaczone w całości na dzialalność statutową.