Dzięki pomocy Państwa będziemy mogli kontynuować swą działalność dla dobra zwierząt.

Od 2010 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP) i  w tym roku po raz trzeci możemy otrzymać od Państwa pomoc w formie 1% podatków jakie są przekazywane do Urzędu Skarbowego.


Fundacja nasza działa nietypowo- nie ma pracowników etatowych, zarząd i inne organy Fundacji działają społecznie, a główne koszty związane z prowadzeniem Fundacji i utrzymaniem przytuliska dla zwierząt pokrywane są przez założycieli Fundacji (Urszula i Marian Mikołajczyk).


Dzięki pomocy Państwa będziemy mogli kontynuować swą działalność dla dobra zwierząt.